Última actualización: decembro 72021

1. A súa aceptación.

1.1. Ao visitar ou usar un sitio web, indicas o teu acordo con: (I) estes termos e condicións (as "Condicións de servizo"); e (II) o noso política de Privacidade (a "Política de privacidade"), e incorporada aquí por referencia. Se non aceptas ningún destes termos ou a Política de privacidade, non utilices o Servizo.

1.2. Aínda que poidamos intentar notificarche cando se realicen cambios importantes nestas Condicións de servizo, debes revisar periodicamente a versión máis actualizada. Podemos, ao noso exclusivo criterio, modificar ou revisar estas Condicións de servizo e políticas en calquera momento, e vostede acepta estar obrigado por tales modificacións ou revisións. Nada destas Condicións de servizo se considerará que confire dereitos ou beneficios a terceiros.

2. Servizo.

2.1. Estas Condicións de servizo aplícanse a todos os usuarios do Servizo, incluídos os usuarios que tamén son colaboradores do Contido do Servizo. "Contido" inclúe o texto, o software, os guións, os gráficos, as fotos, os sons, a música, os vídeos, as combinacións audiovisuais, as funcións interactivas e outros materiais aos que podes ver, acceder ou contribuír ao Servizo.

2.2. Algúns produtos, servizos, funcións, funcións e contidos que nos ofrecemos no Servizo son ofrecidos por terceiros. Ao acceder ou utilizar calquera produto, servizo, función, funcionalidade ou contido orixinado do Servizo, vostede recoñece e acepta que podemos compartir información e datos con terceiros cos que teñamos unha relación contractual para proporcionar o produto, servizo, característica, funcionalidade ou contido para os nosos usuarios.

2.3. O Servizo pode conter ligazóns a sitios web de terceiros que non son propiedade ou controlamos nós. Non temos control nin asumimos ningunha responsabilidade sobre o contido, as políticas de privacidade ou as prácticas de sitios web de terceiros. Ademais, non censuraremos nin podemos editar o contido de ningún sitio web de terceiros. Ao utilizar o Servizo, eximínanos expresamente de toda responsabilidade derivada do uso de calquera sitio web de terceiros.

2.4. En consecuencia, recomendámosche que teñas conta cando abandones o Servizo e que leas os termos e condicións e a política de privacidade dos outros sitios web que visites.

3. Contas e contas de terceiros.

3.1. Para acceder a algunhas funcións do Servizo, terás que crear unha conta. Nunca podes usar a conta doutro usuario sen permiso. Ao crear a súa conta, debe proporcionar información precisa e completa. Vostede é o único responsable da actividade que se produce na súa conta e debe manter o contrasinal da súa conta seguro. Debes notificarnos inmediatamente calquera violación da seguridade ou uso non autorizado da túa conta.

3.2. Aínda que non seremos responsables das súas perdas causadas por calquera uso non autorizado da súa conta, pode ser responsable das perdas do sitio web ou doutros debidas a tal uso non autorizado.

3.3. Podes conectar a túa conta no noso Servizo coas túas contas de terceiros noutros servizos (por exemplo, Facebook ou Twitter). Ao conectar a túa conta ás túas contas de terceiros, recoñeces e aceptas que aceptas a divulgación continua de información sobre ti a outros (de acordo coa túa configuración de privacidade neses sitios de terceiros). Se non queres que a túa información se comparta deste xeito, non utilices esta función.

4. Uso xeral do Servizo – Permisos e Restricións.

Polo presente, outorgámosche permiso para acceder e utilizar o Servizo segundo o establecido nestas Condicións de servizo, sempre que:

4.1. Acepta non distribuír en ningún medio ningunha parte do Servizo ou do Contido sen a nosa autorización previa por escrito, a non ser que poñamos a disposición os medios para esa distribución a través da funcionalidade que ofrece o Servizo, como un reprodutor de vídeo incrustable autorizado por nós (" Embedded Player") ou outro medio autorizado que poidamos designar.

4.2. Vostede acepta non alterar nin modificar ningunha parte do Servizo.

4.3. Aceptas non acceder ao Contido a través de ningunha tecnoloxía ou medio que non sexa o propio Servizo, un reprodutor incorporable ou outros medios expresamente autorizados que poidamos designar.

4.4. Acepta non utilizar o Servizo para ningún dos seguintes usos comerciais a menos que obteña a nosa aprobación previa por escrito:

 • a venda de acceso ao Servizo;
 • a venda de publicidade, patrocinios ou promocións colocadas no Servizo ou Contido ou dentro do mesmo; ou
 • a venda de publicidade, patrocinios ou promocións en calquera páxina dun blog ou sitio web habilitado para anuncios que conteña Contido entregado a través do Servizo, a menos que outro material non obtido de nós apareza na mesma páxina e teña un valor suficiente para ser a base para tales anuncios. vendas.

4.5. Os usos comerciais prohibidos non inclúen:

 • cargar un vídeo orixinal no Servizo, ou manter unha canle orixinal no Servizo, para promocionar a súa empresa ou empresa artística;
 • mostrar os nosos vídeos a través dun reprodutor incorporable nun blog ou sitio web habilitado para publicidade, suxeito ás restricións publicitarias establecidas neste documento; ou
 • calquera uso que autoricemos expresamente por escrito.

4.6. Se utilizas un reprodutor incrustable no teu sitio web, non poderás modificar, construír nin bloquear ningunha parte ou funcionalidade do reprodutor incorporable, incluíndo, entre outros, as ligazóns ao Servizo.

4.7. Acepta non usar nin lanzar ningún sistema automatizado, incluídos, sen limitación, "robots", "arañas" ou "lectores fóra de liña", que acceda ao Servizo de forma que envíe máis mensaxes de solicitude aos servidores do Servizo nun período determinado de tempo do que un humano pode producir razoablemente no mesmo período utilizando un navegador web convencional en liña. Non obstante o anterior, concedemos aos operadores dos motores de busca públicos permiso para usar arañas para copiar materiais do sitio web co único propósito e na medida en que sexa necesario para crear índices dispoñibles publicamente dos materiais, pero non cachés ou arquivos destes. materiais. Reservámonos o dereito de revogar estas excepcións con carácter xeral ou en casos específicos. Acepta non recoller nin recoller ningunha información de identificación persoal, incluídos os nomes das contas, do Servizo, nin utilizar os sistemas de comunicación proporcionados polo Servizo (por exemplo, comentarios, correo electrónico) con fins de solicitude comercial. Acepta non solicitar, con fins comerciais, ningún usuario do Servizo con respecto ao seu Contido.

4.8. No uso do Servizo, cumprirá todas as leis aplicables.

4.9. Reservámonos o dereito de interromper calquera aspecto do Servizo en calquera momento.

5. O teu uso do contido.

Ademais das restricións xerais anteriores, as seguintes restricións e condicións aplícanse especificamente ao uso do Contido.

5.1. O Contido do Servizo e as marcas comerciais, marcas de servizo e logotipos ("Marcas") do Servizo son propiedade de petreader.net ou teñen licenza para este, suxeitos aos dereitos de autor e outros dereitos de propiedade intelectual conforme á lei.

5.2. O contido ofrécese TAL COMO. Podes acceder ao Contido para a túa información e uso persoal unicamente segundo o previsto a través da funcionalidade proporcionada do Servizo e segundo o permitan estas Condicións de servizo. Non descargará ningún Contido a menos que vexa unha ligazón de "descarga" ou similar que amosamos no Servizo para ese Contido. Non debe copiar, reproducir, distribuír, transmitir, difundir, mostrar, vender, licenciar ou explotar ningún Contido para ningún outro propósito sen o consentimento previo por escrito de nós ou dos respectivos licenciantes do Contido. Pereader.net e os seus licenciantes resérvanse todos os dereitos non concedidos expresamente no Servizo e ao Contido.

5.3. Acepta non eludir, desactivar ou interferir doutro xeito coas funcións relacionadas coa seguridade do Servizo ou coas funcións que impidan ou restrinxen o uso ou a copia de calquera Contido ou impoñan limitacións no uso do Servizo ou do Contido nel.

5.4. Vostede entende que ao utilizar o Servizo, estará exposto ao Contido de diversas fontes e que non somos responsables da precisión, utilidade, seguridade ou dereitos de propiedade intelectual deste Contido ou relacionados con este. Ademais, comprendes e recoñeces que podes estar exposto a Contidos inexactos, ofensivos, indecentes ou objetables, e aceptas renunciar a calquera dereito ou recurso legal ou equitativo que teñas ou poidas ter contra nós con respecto e, polo presente, renuncias. e, na medida en que o permita a lexislación aplicable, acepta indemnizar e eximir a petreader.net, os seus propietarios, operadores, afiliados, licenciantes e licenciatarios na medida en que o permita a lei en relación con todos os asuntos relacionados co uso do Servizo. .

6. O teu contido e conduta.

6.1. Como titular da conta, podes enviar Contido ao Servizo, incluídos vídeos e comentarios dos usuarios. Vostede comprende que non garante ningunha confidencialidade con respecto a ningún Contido que envíe.

6.2. Serás o único responsable do teu propio Contido e das consecuencias de enviar e publicar o teu Contido no Servizo. Vostede afirma, representa e garante que posúe ou posúe as licenzas, dereitos, consentimentos e permisos necesarios para publicar o Contido que envíe; e vostede licencia a petreader.net todas as patentes, marcas rexistradas, segredos comerciais, dereitos de autor ou outros dereitos de propiedade sobre e sobre este Contido para a súa publicación no Servizo de acordo coas presentes Condicións de servizo.

6.3. Por motivos de claridade, conservas todos os teus dereitos de propiedade do teu Contido. Non obstante, ao enviar Contido ao Servizo, outorga a petreader.net unha licenza mundial, non exclusiva, libre de dereitos de autor, sublicenciable e transferible para usar, reproducir, distribuír, preparar traballos derivados, mostrar e realizar o Contido en conexión. co Servizo, incluíndo, sen limitación, a promoción e a redistribución dunha parte ou da totalidade do Servizo (e obras derivadas do mesmo) en calquera formato multimedia e a través de calquera canle multimedia. Tamén outorga a cada usuario do Servizo unha licenza non exclusiva para acceder ao seu Contido a través do Servizo e para usar, reproducir, distribuír, mostrar e executar tal Contido segundo o permita a funcionalidade do Servizo e as presentes Condicións de Servizo. As licenzas anteriores concedidas por vostede no Contido de vídeo que envíe ao Servizo finalizan nun prazo comercialmente razoable despois de que elimine ou elimine os seus vídeos do Servizo. Non obstante, entendes e aceptas que podemos conservar, pero non mostrar, distribuír ou realizar copias do servidor dos teus vídeos que se eliminasen ou eliminamos. As licenzas anteriores concedidas por vostede nos comentarios dos usuarios que envíe son perpetuas e irrevogables.

6.4. Ademais, acepta que o Contido que envíe ao Servizo non conterá material protexido por copyright de terceiros ou material suxeito a outros dereitos de propiedade de terceiros, a menos que teña o permiso do propietario lexítimo do material ou teña dereito legalmente a publicar o material e para concedernos todos os dereitos de licenza concedidos aquí.

6.5. Ademais, acepta que non enviará ao Servizo ningún Contido ou outro material que sexa contrario a estas Condicións de servizo ou sexa contrario ás leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais aplicables.

6.6. Non avalamos ningún Contido enviado ao Servizo por ningún usuario ou outro licenciante, nin ningunha opinión, recomendación ou consello expresado nel, e declinamos expresamente calquera responsabilidade en relación co Contido. Non permitimos actividades que infrinxen os dereitos de autor e a infracción dos dereitos de propiedade intelectual sobre o Servizo, e eliminaremos todo o Contido se se nos notifica debidamente que tal Contido infrinxe os dereitos de propiedade intelectual doutros. Reservámonos o dereito de eliminar o Contido sen previo aviso.

7. Uso dos Servizos de Comunicación.

a. O Servizo pode conter servizos de taboleiros de anuncios, áreas de chat, grupos de noticias, foros, comunidades, páxinas web persoais, calendarios e/ou outros servizos de mensaxes ou comunicación deseñados para permitirche comunicarte co público en xeral ou cun grupo (en conxunto, "Servizos de comunicación"), acepta utilizar os Servizos de comunicación só para publicar, enviar e recibir mensaxes e material que sexan adecuados e relacionados co Servizo de comunicación en particular.

b. A modo de exemplo, e non como limitación, aceptas que ao utilizar un Servizo de comunicación, non: difamará, abusará, acosará, acechará, ameazará ou violará doutro xeito os dereitos legais (como os dereitos de privacidade e publicidade) dos demais. ; publicar, publicar, cargar, distribuír ou difundir calquera tema, nome, material ou información inadecuado, profano, difamatorio, infractor, obsceno, indecente ou ilegal; cargar ficheiros que conteñan software ou outro material protexido polas leis de propiedade intelectual (ou polos dereitos de privacidade de publicidade) a non ser que teñas ou controles os dereitos dos mesmos ou teñas recibido todos os consentimentos necesarios; cargar ficheiros que conteñan virus, ficheiros danados ou calquera outro software ou programa similar que poida danar o funcionamento do ordenador alleo; anunciar ou ofrecer vender ou mercar calquera ben ou servizo para calquera propósito comercial, a menos que tal Servizo de comunicación permita especificamente tales mensaxes; realizar ou enviar enquisas, concursos, esquemas piramidais ou cartas en cadea; descargar calquera ficheiro publicado por outro usuario dun Servizo de comunicación que vostede sabe, ou razoablemente debería saber, que non se pode distribuír legalmente dese xeito; falsificar ou eliminar calquera atribución de autor, avisos legais ou doutro tipo ou designacións propietarias ou etiquetas da orixe ou fonte do software ou outro material contido nun ficheiro que se carga, restrinxir ou inhibir a calquera outro usuario para usar e gozar dos Servizos de comunicación; violar calquera código de conduta ou outras directrices que poidan ser aplicables a calquera Servizo de comunicación en particular; recoller ou recompilar información sobre outros, incluídos os enderezos de correo electrónico, sen o seu consentimento; violar calquera lexislación ou normativa aplicable.

c. Non temos a obriga de supervisar os Servizos de Comunicación. Non obstante, reservámonos o dereito de revisar os materiais publicados nun Servizo de comunicación e de eliminar calquera material á nosa única discreción. Reservámonos o dereito de cancelar o teu acceso a calquera ou todos os Servizos de comunicación en calquera momento sen previo aviso por calquera motivo.

d. Reservámonos o dereito de revelar en todo momento calquera información que sexa necesaria para satisfacer calquera lei, regulamento, proceso legal ou solicitude gobernamental aplicable, ou de editar, rexeitar publicar ou eliminar calquera información ou material, total ou parcialmente, no noso exclusiva discreción.

e. Teña sempre coidado ao dar información de identificación persoal sobre vostede ou os seus fillos en calquera Servizo de comunicación. Non controlamos nin avalamos o contido, as mensaxes ou a información que se atopa en ningún Servizo de comunicación e, polo tanto, renunciamos específicamente a calquera responsabilidade con respecto aos Servizos de comunicación e a calquera acción resultante da súa participación en calquera Servizo de comunicación. Os xestores e anfitrións non son portavoces autorizados de petreader.net, e os seus puntos de vista non necesariamente reflicten os de petreader.net.

f. Os materiais cargados nun Servizo de Comunicación poden estar suxeitos a limitacións de uso, reprodución e/ou difusión publicadas. Vostede é responsable de cumprir con tales limitacións se carga os materiais.

8. Política de cancelación da conta.

8.1. Terminaremos o acceso dun usuario ao Servizo se, en circunstancias adecuadas, se determina que o usuario é un infractor reincidente.

8.2. Reservámonos o dereito de decidir se o Contido infrinxe estas Condicións de servizo por motivos distintos á infracción dos dereitos de autor, como, entre outros, pornografía, obscenidade ou duración excesiva. Podemos en calquera momento, sen previo aviso e ao noso exclusivo criterio, eliminar o devandito Contido e/ou cancelar a conta dun usuario por enviar tal material en violación destas Condicións de servizo.

9. Digital Millennium Copyright Act.

9.1. Se es propietario dos dereitos de autor ou un axente destes e cres que calquera Contido infrinxe os teus dereitos de autor, podes enviar unha notificación de conformidade coa Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") proporcionando ao noso axente de dereitos de autor a seguinte información por escrito (ver 17 USC 512(c)(3) para máis detalles):

 • Unha sinatura física ou electrónica dunha persoa autorizada a actuar en nome do propietario dun dereito exclusivo que presuntamente se infrinxe;
 • A identificación do traballo protexido por dereitos de autor alegou ser infrinxido ou, se hai varias obras protexidas por dereitos de autor nun só sitio en liña están cubertas por unha única notificación, unha lista representativa destas obras neste sitio;
 • A identificación do material que se afirma infrinxir ou que sexa obxecto de actividade infrinxente e que se elimine ou se teña que deshabilitar o acceso e información razoablemente suficiente para permitir que o fornecedor de servizos localice o material;
 • Información razoablemente suficiente para que o provedor de servizos se poña en contacto contigo, como un enderezo, un número de teléfono e, se está dispoñible, un correo electrónico;
 • Unha declaración de que cres de boa fe que o uso do material da forma reclamada non está autorizado polo propietario do copyright, o seu axente ou a lei; e
 • Unha declaración de que a información da notificación é exacta e, baixo pena de perxuro, de que está autorizado para actuar en nome do propietario dun dereito exclusivo que supostamente está infrinxido.

9.2. Pódese contactar co noso axente de copyright designado para recibir notificacións de infraccións reclamadas por correo electrónico:

[protexido por correo electrónico]

Por motivos de claridade, só os avisos da DMCA deben dirixirse ao axente de copyright; Calquera outro comentario, comentario, solicitude de soporte técnico e outras comunicacións debe dirixirse ao servizo de atención ao cliente petreader.net. Vostede recoñece que se non cumpre con todos os requisitos desta Sección 9, o seu aviso DMCA pode non ser válido.

9.3. Se cres que o teu Contido que foi eliminado (ou ao que se desactivou o acceso) non infrinxe ou que tes a autorización do propietario dos dereitos de autor, do axente do propietario dos dereitos de autor ou, de conformidade coa lei, para publicar e utilizar o material en o teu Contido, podes enviar un aviso contrario que conteña a seguinte información ao axente de copyright:

 • A súa sinatura física ou electrónica;
 • Identificación do Contido que foi eliminado ou ao que se desactivou o acceso e a localización na que apareceu o Contido antes de ser eliminado ou desactivado;
 • Unha declaración de que cres de boa fe que o Contido foi eliminado ou desactivado como resultado dun erro ou dunha identificación errónea do Contido; e
 • O seu nome, enderezo, número de teléfono e enderezo de correo electrónico, unha declaración de que acepta a xurisdición do tribunal federal de Los Ángeles, California, e unha declaración de que aceptará a notificación do proceso da persoa que proporcionou a notificación do presunta infracción.

9.4. Se o axente de dereitos de autor recibe unha contranotificación, poderemos enviar unha copia da contranotificación á parte reclamante orixinal para informar a esa persoa de que pode substituír o Contido eliminado ou deixar de desactivalo en 10 días hábiles. A menos que o propietario dos dereitos de autor presente unha acción para solicitar unha orde xudicial contra o provedor de contidos, membro ou usuario, o Contido eliminado pode substituírse ou restaurarse o acceso a el en 10 a 14 días hábiles ou máis despois da recepción da notificación de desacordo. nosa única discreción.

10. Exención de responsabilidade da garantía.

ACEPTA QUE O SEU USO DOS SERVIZOS SERÁ POR SEU RISCO. NA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POLA LEI, PETREADER.NET, OS SEUS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS, EMPREGADOS E AXENTES RENUNCIAN A TODA GARANTÍA, EXPRESA OU IMPLÍCITA, EN RELACIÓN COS SERVIZOS E O SEU USO DELES. PETREADER.NET NON OFRECE NINGÚN GARANTÍA OU REPRESENTACIÓN SOBRE A PRECISIÓN OU ​​INTEGRIDADE DO CONTIDO DESTE SITIO WEB OU DO CONTIDO DE NINGÚN SITIO WEB LIGADOS A ESTE SITIO WEB E NON ASUME NINGUNHA RESPONSABILIDADE OU RESPONSABILIDADE POR CALQUERA: (INTERRUPTORES, ERRORES, ERRORES); (II) DANOS PERSOAIS OU DANOS A PROPIEDADE, DE CALQUERA NATUREZA, RESULTANTES DO SEU ACCESO E USO DOS NOSOS SERVIZOS; (III) CALQUER ACCESO OU USO NON AUTORIZADO DOS NOSOS SERVIDORES SEGUROS E/OU TODA A INFORMACIÓN PERSOAL E/OU A INFORMACIÓN FINANCEIRA ALMACENADOS NEL, (IV) CALQUERA INTERRUPCIÓN OU ​​CESSACIÓN DA TRANSMISIÓN AO NOSOS SERVIZOS OU DESDE; (IV) CALQUERA ERROR, VIRUS, CABALOS DE TROIA OU ANEXO QUE POIDA SER TRANSMITIDO A OU A TRAVÉS DE NOSOS SERVIZOS POR CALQUERA TERCEIRA; E/OU (V) CALQUERA ERRO OU OMISIÓN EN CALQUERA CONTIDO OU POR CALQUERA PERDA OU DANO DE CALQUERA TIPO QUE SE OCORRIRON COMO RESULTADO DO USO DE CALQUERA CONTIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO OU DISPOÑIBLE DOUTRO OUTRO MEDIO DOS SERVIZOS. PETREADER.NET NON GARANTÍA, APROBA, GARANTÍA NIN ASUME A RESPONSABILIDADE POR NINGÚN PRODUTO OU SERVIZO PUBLICITADO OU OFRECIDO POR TERCEROS A TRAVÉS DOS SERVIZOS OU NINGÚN SERVIZO HIPERVINCULADO OU PRESENTADO EN NINGÚN PUBLICITARIO E NINGÚN PUBLICITARIO. A PARTE OU DE CALQUERA FORMA SER RESPONSABLE DO SEGUIMENTO DE CALQUERA TRANSACCIÓN ENTRE TI E TERCEROS PROVEEDORES DE PRODUTOS OU SERVIZOS. COMO COA COMPRA DUN PRODUTO OU SERVIZO A TRAVÉS DE CALQUERA MEDIO OU EN CALQUERA CONTORNO, DEBERÍAS UTILIZAR O SEU MELLOR XUIZO E SER PRECAUCIÓN DONDE É CORRECTO.

11. Limitación da responsabilidade.

EN NINGÚN CASO PETREADER.NET, OS SEUS FUNCIONARIOS, DIRECTIVOS, EMPREGADOS OU AXENTES, SERÁN RESPONSABLES ANTE TI DE NINGÚN DANO DIRECTO, INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO OU CONSECUENTE O RESULTANTE DE CALQUERA ERRO, ERRO. INEXACTITUDES DE CONTIDO; (II) DANOS PERSOAIS OU DANOS A PROPIEDADE, DE CALQUERA NATUREZA, RESULTANTES DO SEU ACCESO E USO DOS NOSOS SERVIZOS; (III) CALQUERA ACCESO OU USO NON AUTORIZADO DOS NOSOS SERVIDORES SEGUROS E/OU TODA A INFORMACIÓN PERSOAL E/OU A INFORMACIÓN FINANCIERA ALMACENADA; (IV) CALQUERA INTERRUPCIÓN OU ​​CESSACIÓN DA TRANSMISIÓN A OU DESDE OS NOSOS SERVIZOS; (IV) CALQUERA ERROR, VIRUS, CABALOS DE TROIA OU ANÁLOGO, QUE CALQUERA TERCEIRA POIDA SER TRANSMITIDA AOS NOSOS SERVIZOS OU A TRAVÉS DE TERCEROS; E/OU (V) CALQUERA ERRO OU OMISIÓN EN CALQUERA CONTIDO OU POR CALQUERA PERDA OU DANO DE CALQUERA TIPO CA RESULTADO DO SEU USO DE CALQUERA CONTIDO PUBLICADO, ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, TRANSMITIDO OU DISPOÑIBLE DE OUTRO MODO A TRAVÉS DOS SERVIZOS, SEN CALQUERA BANDA. , CONTRATO, EXPLOTACIÓN OU ​​CALQUERA OUTRA TEORÍA XURÍDICA, E SENSE CONSULTAR OU NON A EMPRESA DA POSIBILIDADE DE ESTOS DANOS. A LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE ANTERIOR APLICARÁSE NA MÁXIMA MEDIDA QUE PERMITA A LEI NA XURISDICCIÓN APLICABLE. COÑECES ESPECÍFICAMENTE QUE PETREADER.NET NON SERÁ RESPONSABLE DOS CONTIDOS OU DA CONDUTA DIFAMATORIA, OFENSIVA OU ILEGAL DE TERCEIRAS E QUE O RISCO DE DANOS OU DANOS POLOS ANTERIOR CORRESPONDE TOTALMENTE A TI. EN NINGÚN CASO A RESPONSABILIDADE TOTAL AGREGADA DE PETREADER.NET ANTE TI BAIXO ESTAS CONDICIÓNS DE SERVIZO SUPERARÁ O IMPORTE PAGADO POR TI PARA USAR O SERVIZO.

12. Exención de responsabilidade de Amazon.

Somos partícipes do Programa de asociados de Amazon Services LLC, un programa de publicidade afiliado deseñado para proporcionar un medio para gañar taxas ligando a Amazon.com e sitios afiliados.

13. Indemnización.

Na medida en que o permita a lexislación aplicable, aceptas defender, indemnizar e eximir a petreader.net, os seus oficiais, directores, empregados e axentes, de e contra todas as reclamacións, danos, obrigas, perdas, responsabilidades, custos ou débedas, e os gastos (incluídos, entre outros, os honorarios dos avogados) derivados de: (I) o seu uso e acceso ao Servizo; (II) a súa violación de calquera termo destas Condicións de servizo; (III) a súa violación de calquera dereito de terceiros, incluíndo, sen limitación, calquera dereito de copyright, propiedade ou privacidade; ou (IV) calquera reclamación de que o seu Contido causou danos a un terceiro. Esta obriga de defensa e indemnización sobrevivirá a estas Condicións de servizo e ao uso que fagas do Servizo.

14. Capacidade de aceptar as Condicións de servizo.

Vostede afirma que ten máis de 18 anos de idade ou é un menor emancipado, ou posúe o consentimento legal dos seus pais ou titores, e que é plenamente capaz e competente para asumir os termos, condicións, obrigas, afirmacións, representacións e garantías establecidas. nestas Condicións de servizo e para cumprir e cumprir estas Condicións de servizo. En calquera caso, afirmas que tes máis de 13 anos, xa que o Servizo non está destinado a nenos menores de 13 anos. Se tes menos de 13 anos, non utilices o Servizo. Fala cos teus pais sobre cales son os sitios web axeitados para ti.

15. Cesión.

Estas Condicións de servizo, e calquera dereito e licenza concedidos a continuación, non pode ser transferido nin asignado por vostede, pero petreader.net pode ceder sen restricións.

16. Información de contacto.

Se tes algunha dúbida sobre estas Condicións de servizo, podes enviarnos un correo electrónico a [protexido por correo electrónico]