Хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн: XNUMX-р сар 72021

1. Таныг хүлээн зөвшөөрөх.

1.1. Вэбсайтад зочлох эсвэл ашиглах замаар та дараахь зүйлийг зөвшөөрч байна: (I) эдгээр нөхцөл, болзол ("Үйлчилгээний нөхцөл"); ба (II) манай нууцлалын бодлого ("Нууцлалын бодлого") бөгөөд энд лавлагаа болгон оруулсан болно. Хэрэв та эдгээр нөхцөл эсвэл Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөхгүй бол Үйлчилгээг бүү ашиглаарай.

1.2. Хэдийгээр бид эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлд томоохон өөрчлөлт хийх үед танд мэдэгдэхийг оролдож болох ч та хамгийн сүүлийн үеийн хувилбарыг үе үе хянаж байх хэрэгтэй. Бид өөрсдийн үзэмжээр эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөл, бодлогыг хүссэн үедээ өөрчлөх, шинэчлэх боломжтой бөгөөд та ийм өөрчлөлт, засварыг үүрэг болгохыг зөвшөөрч байна. Эдгээр үйлчилгээний нөхцөл дэх юу ч гуравдагч этгээдийн эрх, ашиг тусыг олгосон гэж үзэхгүй.

2. Үйлчилгээ.

2.1. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл нь Үйлчилгээний бүх хэрэглэгчид, тэр дундаа Үйлчилгээний Агуулгад хувь нэмэр оруулдаг хэрэглэгчдэд хамаарна. "Агуулга" нь текст, программ хангамж, скрипт, график, гэрэл зураг, дуу авиа, хөгжим, видео, аудиовизуал хослол, интерактив функцууд болон таны үзэх, дамжуулан хандах эсвэл Үйлчилгээнд хувь нэмрээ оруулах боломжтой бусад материалыг агуулдаг.

2.2. Үйлчилгээнд ашиглах боломжтой зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, онцлог, функц, контентыг гуравдагч этгээдээр хангадаг. Үйлчилгээнээс гаралтай аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, онцлог, функциональ байдал, агуулгад нэвтрэх буюу ашигласнаар та бид хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, онцлог, функц эсвэл манай хэрэглэгчдэд зориулсан контент.

2.3. Үйлчилгээ нь бидний эзэмшдэггүй эсвэл хяналтгүй гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын холбоосыг агуулж болно. Бид гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын агуулга, нууцлалын бодлого, үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхгүй бөгөөд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. Нэмж дурдахад, бид гуравдагч этгээдийн вэбсайтын агуулгыг цензургүй, засварлахгүй. Үйлчилгээг ашигласнаар та гуравдагч этгээдийн вэбсайтыг ашигласнаас үүдэн гарах аливаа хариуцлагаас биднийг чөлөөлөх болно.

2.4. Үүний дагуу бид таныг Үйлчилгээг орхих үедээ мэдэж байх, зочилдог бие биенийхээ вэбсайтын нөхцөл, нууцлалын бодлогыг уншихыг зөвлөж байна.

3. Дансны болон гуравдагч этгээдийн данс.

3.1. Үйлчилгээний зарим онцлогт хандахын тулд та данс үүсгэх шаардлагатай болно. Та өөр хэрэглэгчийн бүртгэлийг зөвшөөрөлгүйгээр хэзээ ч ашиглаж болохгүй. Бүртгэлээ үүсгэхдээ үнэн зөв, бүрэн мэдээлэл өгөх ёстой. Та өөрийн акаунт дээр гарсан үйлдлийг дангаараа хариуцах бөгөөд та өөрийн бүртгэлийн нууц үгээ аюулгүй байлгах ёстой. Аюулгүй байдал, бүртгэлээ зөвшөөрөлгүй ашигласан тохиолдолд та бидэнд нэн даруй мэдэгдэх ёстой.

3.2. Хэдийгээр бид таны акаунтыг зөвшөөрөлгүй ашигласнаас үүдэн учирсан хохирлыг хариуцахгүй ч ийм зөвшөөрөлгүй ашиглалтын улмаас вэбсайт болон бусад хүмүүсийн хохирлыг та хариуцаж болно.

3.3. Та манай Үйлчилгээ дээрх бүртгэлээ бусад үйлчилгээнүүдийн (жишээ нь, Facebook эсвэл Twitter) гуравдагч этгээдийн бүртгэлтэй холбох боломжтой байж магадгүй. Өөрийн акаунтыг гуравдагч этгээдийн бүртгэлтэй холбосноор та өөрийн талаарх мэдээллийг бусдад (тэдгээр гуравдагч этгээдийн сайтууд дээрх таны нууцлалын тохиргооны дагуу) тасралтгүй гаргахыг зөвшөөрч байгаагаа хүлээн зөвшөөрч байна. Хэрэв та өөрийнхөө тухай мэдээллийг ийм байдлаар хуваалцахыг хүсэхгүй байгаа бол энэ функцийг бүү ашигла.

4. Үйлчилгээний ерөнхий хэрэглээ – Зөвшөөрөл ба хязгаарлалт.

Энэхүү Үйлчилгээний Нөхцөлд заасны дагуу бид танд Үйлчилгээнд нэвтрэх, ашиглах зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд олгож байна.

4.1. Хэрэв бид Үйлчилгээний санал болгож буй функцээр, тухайлбал биднээс зөвшөөрөл авсан суулгаж болох видео тоглуулагчаар дамжуулан ийм түгээх хэрэгслийг ашиглах боломжтой болгохоос бусад тохиолдолд та бидний урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр Үйлчилгээний аль нэг хэсгийг эсвэл Агуулгыг ямар ч орчинд түгээхгүй байхыг зөвшөөрч байна (" Embeddable Player") эсвэл бидний зааж өгч болох бусад эрх бүхий хэрэглүүр.

4.2. Та үйлчилгээний аль нэг хэсгийг өөрчлөх, өөрчлөхгүй байхыг зөвшөөрч байна.

4.3. Та Үйлчилгээний өөрөө, суулгаж болох тоглуулагч эсвэл бидний зааж өгсөн бусад тодорхой зөвшөөрөгдсөн хэрэгслээс бусад технологи, хэрэгслээр дамжуулан Агуулгад хандахгүй байхыг зөвшөөрч байна.

4.4. Та манайхаас урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд үйлчилгээг дараах арилжааны зорилгоор ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна.

 • Үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг худалдах;
 • Үйлчилгээ эсвэл контент дээр эсвэл дотор байрлуулсан зар сурталчилгаа, ивээн тэтгэгч, сурталчилгааны борлуулалт; эсвэл
 • Хэрэв биднээс олж аваагүй бусад материал ижил хуудсан дээр гарч ирээгүй бөгөөд ийм үндэслэл болохуйц үнэ цэнтэй биш бол Үйлчилгээгээр дамжуулж буй контентыг агуулсан зар сурталчилгаа, ивээн тэтгэгч, сурталчилгааны аль ч хуудсан дээр зар сурталчилгаа, ивээн тэтгэлэг, сурталчилгааг худалдах. борлуулалт.

4.5. Хориотой арилжааны хэрэглээнд дараахь зүйлс хамаарахгүй.

 • Үйлчилгээнд эх видео байршуулах, эсвэл өөрийн бизнес, урлагийн аж ахуйн нэгжийг сурталчлахын тулд Үйлчилгээнд эх сувгийг хадгалах;
 • энд заасан зар сурталчилгааны хязгаарлалтын дагуу зар сурталчилгааг идэвхжүүлсэн блог эсвэл вэбсайт дээр Embedable Player-ээр дамжуулан бидний видеог үзүүлэх; эсвэл
 • Бид бичгээр зөвшөөрөгдсөн аливаа хэрэглээ.

4.6. Хэрэв та өөрийн вэб сайтдаа Embeddable Player ашиглаж байгаа бол үйлчилгээ рүү буцах холбоосыг оруулаад, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүйгээр Embeddable Player-ийн ямар нэг хэсэг, функцийг өөрчлөх, бүтээх, хаах эрхгүй.

4.7. Та үйлчилгээний серверт өгөгдсөн хугацаанд илүү олон хүсэлтийн мессеж илгээх байдлаар үйлчилгээнд ханддаг "робот", "аалз" эсвэл "офлайн уншигч" зэрэг ямар ч автоматжуулсан системийг ашиглах, ажиллуулахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Ердийн онлайн вэб хөтчийг ашигласнаар хүний ​​ижил хугацаанд үйлдвэрлэх боломжтой хугацаанаас илүү. Дээр дурдсаныг үл харгалзан бид нийтийн хайлтын системийн операторуудад аалз ашиглан вэбсайтаас материалыг хуулж авахыг зөвхөн зорилгоор болон тухайн материалын олон нийтэд нээлттэй хайлт хийх боломжтой индексийг бий болгоход шаардлагатай хэмжээнд олгох зөвшөөрлийг олгодог. материал. Бид эдгээр үл хамаарах зүйлийг ерөнхийд нь эсвэл тодорхой тохиолдолд хүчингүй болгох эрхтэй. Та Үйлчилгээнээс дансны нэр гэх мэт хувийн мэдээллийг цуглуулах, хураахгүй байх, мөн Үйлчилгээнээс олгосон холбооны системийг (жишээ нь, сэтгэгдэл, цахим шуудан) арилжааны зорилгоор ашиглахгүй байхыг зөвшөөрч байна. Та Үйлчилгээний аливаа хэрэглэгчийг Агуулгынх нь талаар арилжааны зорилгоор татахгүй байхыг зөвшөөрч байна.

4.8. Үйлчилгээг ашиглахдаа та холбогдох бүх хуулийг дагаж мөрдөх болно.

4.9. Бид ямар ч үед үйлчилгээний аль ч хэсгийг зогсоох эрхтэй.

5. Таны агуулгын хэрэглээ.

Дээрх ерөнхий хязгаарлалтуудаас гадна дараах хязгаарлалт, нөхцөлүүд нь таны Агуулгыг ашиглахад онцгойлон хамаарна.

5.1. Үйлчилгээний агуулга, үйлчилгээний тэмдэг, үйлчилгээний тэмдэг, лого ("Тэмдэг") нь хуулийн дагуу зохиогчийн эрх болон бусад оюуны өмчийн эрхийн дагуу petreader.net-ийн эзэмшилд байдаг эсвэл лицензтэй байдаг.

5.2. Агуулгыг танд байгаагаар нь хүргэж байна. Та зөвхөн Үйлчилгээний өгөгдсөн функцээр дамжуулан, энэхүү Үйлчилгээний нөхцлийн дагуу зөвшөөрөгдсөний дагуу өөрийн мэдээлэл болон хувийн хэрэгцээнд зориулж Контент руу хандаж болно. Тухайн контентын Үйлчилгээнд бидний үзүүлсэн "татаж авах" эсвэл үүнтэй төстэй холбоосыг харахгүй бол та ямар ч Агуулгыг татаж авах ёсгүй. Та бид болон тухайн контентын лиценз эзэмшигчийн бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр аливаа контентыг хуулбарлах, хуулбарлах, түгээх, дамжуулах, цацах, үзүүлэх, худалдах, лицензлэх, бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно. Pereader.net болон түүний лиценз эзэмшигчид Үйлчилгээ болон Агуулгад шууд олгогдоогүй бүх эрхийг хадгална.

5.3. Та аливаа Агуулгыг ашиглах, хуулбарлахаас урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлах, үйлчилгээ эсвэл агуулгыг ашиглах хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх үйлчилгээний аюулгүй байдалтай холбоотой шинж чанаруудыг тойрч гарах, идэвхгүй болгох эсвэл өөр байдлаар хөндлөнгөөс оролцохгүй байхыг зөвшөөрч байна.

5.4. Үйлчилгээг ашиглахдаа янз бүрийн эх сурвалжаас агуулагдаж буй контенттой танилцах бөгөөд бид уг контентын үнэн зөв, ашиг тустай, аюулгүй байдал, оюуны өмчийн эрхийг хариуцахгүй гэдгийг та ойлгож байна. Та үнэн зөв бус, доромжилсон, ёс суртахуунгүй эсвэл үл нийцэх контентод өртөж болзошгүй гэдгээ ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд та бидэнд хүндэтгэлтэй хандсан эсвэл бидэнд байгаа аливаа хууль ёсны болон тэгш эрхтэй эрх, арга хэмжээнээс татгалзахыг зөвшөөрч, үүгээрээ татгалзаж байна. үүнтэй холбогдуулан, мөн холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр petreader.net, түүний эзэмшигчид, операторууд, нэгдмэл талууд, лиценз эзэмшигчид, лиценз эзэмшигчид нь таны Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой бүх асуудлаар хуульд заасан бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлбөр төлж, хор хөнөөлгүй байлгахыг зөвшөөрч байна. .

6. Таны агуулга, зан үйл.

6.1. Бүртгэл эзэмшигчийн хувьд та видео болон хэрэглэгчийн сэтгэгдэл зэрэг контентыг үйлчилгээнд оруулах боломжтой. Бид таны оруулсан аливаа контентын нууцлалыг баталгаажуулахгүй гэдгийг та ойлгож байна.

6.2. Та өөрийн Агуулга болон Үйлчилгээнд өөрийн агуулгыг илгээж, нийтлэсний үр дагаврыг дангаараа хариуцна. Та өөрийн оруулсан контентыг нийтлэхийн тулд шаардлагатай лиценз, эрх, зөвшөөрөл, зөвшөөрлийг эзэмшдэг, эсвэл эзэмшдэг гэдгээ баталж, төлөөлж, баталгаажуулж байна; мөн та эдгээр Үйлчилгээний нөхцлийн дагуу Үйлчилгээнд нийтлэхэд зориулагдсан бүх патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц, зохиогчийн эрх болон бусад өмчийн эрхийг petreader.net сайтад олгодог.

6.3. Тодорхой болгохын тулд та өөрийн Контент дээрх бүх өмчлөх эрхээ хадгална. Гэсэн хэдий ч, Үйлчилгээнд Агуулга илгээснээр та үүгээр petreader.net-д Агуулгыг ашиглах, хуулбарлах, түгээх, үүсмэл бүтээл бэлтгэх, харуулах, гүйцэтгэх дэлхий даяарх, онцгой бус, роялтигүй, дэд лицензтэй, шилжүүлэх боломжтой лицензийг олгож байна. Үйлчилгээний хэсэг эсвэл бүхэлд нь (болон түүний үүсмэл бүтээлүүд) ямар ч медиа формат, ямар ч медиа сувгаар сурталчлах, дахин түгээх зэрэг хязгаарлалтгүйгээр үйлчилгээтэй. Та үүгээр мөн Үйлчилгээний хэрэглэгч бүрд Үйлчилгээний функцээр болон энэхүү Үйлчилгээний нөхцлийн дагуу зөвшөөрөгдсөн контентыг Үйлчилгээгээр дамжуулан ашиглах, ашиглах, хуулбарлах, түгээх, харуулах, гүйцэтгэх онцгой бус лиценз олгож байна. Таны Үйлчилгээнд илгээсэн видео контентод олгосон дээрх лицензүүд нь таныг үйлчилгээнээс видеогоо устгах эсвэл устгасны дараа арилжааны хувьд боломжийн хугацаанд дуусгавар болно. Бид таны устгасан эсвэл устгасан видеоны серверийн хуулбарыг харуулахгүй, түгээх, гүйцэтгэх боломжгүй гэдгийг та ойлгож, зөвшөөрч байна. Таны илгээсэн хэрэглэгчийн сэтгэгдэлд өгсөн дээрх лицензүүд нь мөнхийн бөгөөд хүчингүй болно.

6.4. Үйлчилгээнд илгээсэн контент нь гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материал, эсвэл бусад гуравдагч этгээдийн өмчийн эрхэд хамаарах материалыг агуулаагүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна, хэрэв танд тухайн материалын хууль ёсны эзэмшигчээс зөвшөөрөл аваагүй эсвэл хууль ёсны дагуу нийтлэх эрх байхгүй бол. материал болон энд олгогдсон бүх лицензийн эрхийг бидэнд олгох.

6.5. Та цаашид эдгээр үйлчилгээний нөхцөлтэй харшилсан эсвэл холбогдох орон нутгийн, үндэсний болон олон улсын хууль тогтоомж, дүрэм журамд харшлах контент болон бусад материалыг Үйлчилгээнд оруулахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна.

6.6. Бид ямар нэгэн хэрэглэгч болон бусад лиценз олгогчоос Үйлчилгээнд илгээсэн аливаа Контент, эсвэл тэдгээрт илэрхийлсэн санал бодол, зөвлөмж, зөвлөгөөг дэмжихгүй бөгөөд Агуулгатай холбоотой аливаа хариуцлага хүлээхээс шууд татгалздаг. Бид зохиогчийн эрхийг зөрчсөн үйл ажиллагаа, Үйлчилгээний оюуны өмчийн эрхийг зөрчихийг зөвшөөрөхгүй бөгөөд хэрэв ийм агуулга нь бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчиж байна гэж зохих ёсоор мэдэгдсэн тохиолдолд бид бүх агуулгыг устгах болно. Бид урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр Агуулгыг устгах эрхтэй.

7. Харилцаа холбооны үйлчилгээг ашиглах.

а. Энэхүү үйлчилгээ нь таныг олон нийттэй эсвэл бүлэгтэй харилцах боломжийг олгоход зориулагдсан мэдээллийн самбарын үйлчилгээ, чатын хэсэг, мэдээллийн бүлгүүд, форум, нийгэмлэг, хувийн вэб хуудас, хуанли болон/эсвэл бусад мессеж, харилцааны үйлчилгээг агуулж болно (хамтдаа, "Харилцаа холбооны үйлчилгээ"), та Харилцаа холбооны үйлчилгээг зөвхөн тухайн Харилцаа холбооны үйлчилгээнд тохирсон, зохих мессеж, материалыг нийтлэх, илгээх, хүлээн авахад ашиглахыг зөвшөөрч байна.

б. Хязгаарлалт биш жишээ болгон та Харилцаа холбооны үйлчилгээг ашиглахдаа бусдыг гүтгэх, доромжлох, дарамтлах, мөшгөх, заналхийлэх, хууль ёсны эрхийг нь (тухайлбал, хувийн нууц, олон нийтэд таниулах эрх) зөрчихгүй байхыг зөвшөөрч байна. ; зохисгүй, гутаан доромжилсон, нэр төрд халдсан, ёс бус, ёс суртахуунгүй, хууль бус сэдэв, нэр, материал, мэдээллийг нийтлэх, нийтлэх, байршуулах, тараах, түгээх; Оюуны өмчийн хуулиар хамгаалагдсан программ хангамж эсвэл бусад материалыг агуулсан файлуудыг (эсвэл олон нийтэд таниулах нууцлалын эрхээр) та тэдгээрийн эрхийг эзэмшиж, хянадаггүй эсвэл шаардлагатай бүх зөвшөөрлийг аваагүй тохиолдолд байршуулах; вирус, эвдэрсэн файл эсвэл бусад компьютерийн ажиллагааг гэмтээж болзошгүй бусад ижил төстэй программ хангамж, программ агуулсан файлуудыг байршуулах; Харилцаа холбооны үйлчилгээ нь ийм мессежийг тусгайлан зөвшөөрдөггүй бол аливаа бизнесийн зорилгоор аливаа бараа, үйлчилгээг зарах, худалдан авахыг сурталчлах, санал болгох; судалгаа, уралдаан, пирамид схем эсвэл гинжин захидал явуулах, дамжуулах; Харилцаа холбооны үйлчилгээний өөр хэрэглэгчийн байршуулсан, хууль ёсны дагуу түгээх боломжгүй гэдгийг мэдэх эсвэл мэдэх ёстой аливаа файлыг татаж авах; байршуулсан файлд агуулагдаж буй программ хангамж, бусад материалын гарал үүсэл, эх сурвалжийн зохиогчийн нэршил, хууль ёсны болон бусад зохих мэдэгдэл, өмчийн тэмдэг, шошгыг хуурамчаар үйлдэх, устгах, бусад хэрэглэгчдийг Харилцаа холбооны үйлчилгээг ашиглах, ашиглахыг хязгаарлах, хориглох; аливаа харилцаа холбооны үйлчилгээнд хэрэглэж болох ёс зүйн дүрэм эсвэл бусад удирдамжийг зөрчих; бусдын тухай мэдээлэл, түүний дотор цахим шуудангийн хаягийг зөвшөөрөлгүйгээр хураах, цуглуулах; холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчих.

в. Харилцаа холбооны үйлчилгээнд хяналт тавих үүрэг бидэнд байхгүй. Гэсэн хэдий ч бид Харилцаа холбооны албанд байршуулсан материалыг хянах, аливаа материалыг өөрийн үзэмжээр устгах эрхтэй. Бид таны харилцаа холбооны үйлчилгээнд хандах эрхийг ямар ч үед, ямар ч шалтгаанаар мэдэгдэлгүйгээр цуцлах эрхтэй.

г. Бид холбогдох хууль тогтоомж, журам, хууль эрх зүйн үйл явц, засгийн газрын хүсэлтийг хангахын тулд шаардлагатай аливаа мэдээллийг задруулах, эсхүл аливаа мэдээлэл, материалыг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн засварлах, нийтлэхээс татгалзах, устгах эрхтэй. үзэмжээр.

д. Харилцаа холбооны албанд өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ талаарх хувийн мэдээллийг өгөхдөө үргэлж болгоомжтой байгаарай. Бид ямар ч Харилцаа холбооны үйлчилгээнд байгаа контент, мессеж, мэдээллийг хянахгүй, зөвшөөрөхгүй тул Харилцаа холбооны үйлчилгээ болон таны харилцаа холбооны үйлчилгээнд оролцсоноос үүдэн гарах аливаа үйлдлийн талаар бид хариуцлага хүлээхгүй. Менежерүүд болон хостууд нь petreader.net-ийн эрх бүхий хэвлэлийн төлөөлөгч биш бөгөөд тэдний үзэл бодол нь petreader.net-ийн үзэл бодлыг тусгах албагүй.

е. Харилцаа холбооны үйлчилгээнд байршуулсан материалыг ашиглах, хуулбарлах ба/эсвэл түгээх хязгаарлалттай байж болно. Хэрэв та материалыг байршуулах юм бол ийм хязгаарлалтыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

8. Дансыг цуцлах бодлого.

8.1. Тохиромжтой нөхцөл байдлын дагуу хэрэглэгч дахин зөрчил гаргасан гэж үзвэл бид тухайн хэрэглэгчийн үйлчилгээнд нэвтрэх эрхийг цуцална.

8.2. Садар самуун, садар самуун, хэт урт гэх мэт зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс бусад шалтгаанаар контент нь эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчсөн эсэхийг шийдэх эрхтэй. Бид хэзээ ч урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр, өөрийн үзэмжээр ийм контентыг устгаж,/эсвэл үйлчилгээний нөхцөлийг зөрчиж ийм материал илгээсэн хэрэглэгчийн бүртгэлийг хааж болно.

9. Дижитал мянганы зохиогчийн эрхийн тухай хууль.

9.1. Хэрэв та зохиогчийн эрх эзэмшигч эсвэл түүний төлөөлөгч бөгөөд аливаа контент нь таны зохиогчийн эрхийг зөрчиж байна гэж үзэж байгаа бол манай Зохиогчийн эрхийн төлөөлөгчийг бичгээр дараах мэдээллээр хангах замаар Дижитал мянганы зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн (“DMCA”) дагуу мэдэгдэл гаргаж болно (харна уу). 17 USC 512(c)(3) дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу):

 • Зөрчигдсөн гэж үзсэн онцгой эрх эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс үйлдэх эрх бүхий этгээдийн биеийн буюу электрон гарын үсэг;
 • Зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээлийг зөрчсөн хэмээн мэдэгдсэн, эсвэл нэг цахим хуудсанд олон зохиогчийн эрхтэй бүтээлийг нэг мэдэгдэлд оруулбал тухайн сайтын иймэрхүү ажлуудын төлөөлөх жагсаалт;
 • Зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа буюу зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа материалыг олж илрүүлэх, тахир дутуу болох, олж авах, олж авах, мэдээлэл олж авахад хангалттай мэдээлэл өгөх;
 • Хаяг, утасны дугаар, хэрэв байгаа бол цахим шуудан зэрэг үйлчилгээ үзүүлэгч тантай холбогдоход хангалттай мэдээлэл;
 • Зохиогчийн эрх эзэмшигч, түүний төлөөлөгч, хууль тогтоомжоор тухайн материалыг гомдлын дагуу ашиглахыг зөвшөөрөөгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа тухай мэдэгдэл; болон
 • Мэдэгдэл дэх мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд худал мэдүүлэг өгсөн тохиолдолд та зөрчигдсөн онцгой эрхийн эзэмшигчийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй гэсэн мэдэгдэл.

9.2. Нэхэмжлэгдсэн зөрчлийн мэдэгдлийг хүлээн авахын тулд манай томилогдсон Зохиогчийн эрхийн төлөөлөгчтэй имэйлээр холбогдож болно:

[имэйлээр хамгаалагдсан]

Тодорхой болгохын тулд зөвхөн DMCA мэдэгдлүүд Зохиогчийн эрхийн агент руу очих ёстой; бусад санал хүсэлт, санал хүсэлт, техникийн дэмжлэг авах хүсэлт болон бусад харилцаа холбоог petreader.net хэрэглэгчийн үйлчилгээ рүү чиглүүлэх ёстой. Хэрэв та энэ 9-р хэсгийн бүх шаардлагыг биелүүлээгүй бол таны DMCA мэдэгдэл хүчин төгөлдөр бус байж болохыг та хүлээн зөвшөөрч байна.

9.3. Хэрэв та устгасан (эсвэл хандах эрхийг нь хаасан) контентоо зөрчөөгүй гэж үзэж байгаа эсвэл зохиогчийн эрх эзэмшигч, зохиогчийн эрх эзэмшигчийн төлөөлөгч эсвэл хуулийн дагуу материалыг нийтлэх, ашиглах зөвшөөрөл авсан гэж үзэж байгаа бол Өөрийн Агуулгын хувьд та дараах мэдээллийг агуулсан сөрөг мэдэгдлийг Зохиогчийн эрхийн агент руу илгээж болно:

 • Таны физик эсвэл цахим гарын үсэг;
 • Устгасан эсвэл хандах эрх нь хаагдсан Агуулгыг тодорхойлох, устгах эсвэл идэвхгүй болгохоос өмнө Агуулга гарч ирсэн байршил;
 • Агуулгыг алдаа эсвэл буруу тодорхойлсоны үр дүнд устгасан эсвэл идэвхгүй болгосон гэдэгт итгэлтэй байгаа гэсэн мэдэгдэл; болон
 • Таны нэр, хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг, Калифорни мужийн Лос Анжелес дахь холбооны шүүхийн харъяаллыг зөвшөөрч буй тухай мэдэгдэл, мөн мэдэгдэл өгсөн хүнээс процессын үйлчилгээг хүлээн авах болно гэсэн мэдэгдэл. зөрчсөн гэж үзсэн.

9.4. Хэрэв Зохиогчийн эрхийн төлөөлөгч сөрөг мэдэгдлийг хүлээн авбал, бид сөрөг мэдэгдлийн хуулбарыг гомдол гаргагч тал руу илгээж, тухайн хүнд ажлын 10 хоногийн дотор устгасан контентыг солих эсвэл идэвхгүй болгохоо зогсоож болно. Зохиогчийн эрх эзэмшигч нь Агуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч, гишүүн, хэрэглэгчийн эсрэг шүүхийн шийдвэр гаргахаар нэхэмжлэл гаргахаас бусад тохиолдолд сөрөг мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10-14 хоног ба түүнээс дээш хугацаанд устгасан Агуулгыг солих эсвэл түүнд хандах хандалтыг сэргээж болно. бидний үзэмжээр.

10. Баталгаат хугацаанаас татгалзах.

ТА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГ АШИГЛАХ НЬ ГАНЦХАН ТАНЫ ЭРСДЭЛ ХҮЛЭЭН БАЙНА ГЭДГИЙГ ТА зөвшөөрч байна. PETREADER.NET, ТҮҮНИЙ АЖИЛТНУУД, ЗАХИРАЛ, АЖИЛЛАГАА, ТӨЛӨВЛӨГЧИД ХУУЛИЙН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХАМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ БҮХ БАТАЛГАА ИЛЭРХИЙЛЭЭД БУЙ БАТАЛГАА ГАРГАЖ БАЙНА. PETREADER.NET ЭНЭ Вэб сайтад хамаарах аливаа вэбсайтын агуулгын үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байдлын талаар ямар ч баталгаа, тайлбар өгөхгүй ба ЭНЭ Вэб сайттай холбоотой аливаа вэбсайтын агуулгыг (хариуцлага, хариуцлага хүлээхгүй); (II) ТА МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭЖ, АШИГЛАСАН НЬ ҮР ДҮНГҮЙ БАЙГАЛИЙН ХУВИЙН ГЭМТЭЛ, ХӨРӨНГИЙН ХОХИРОЛ; (III) МАНАЙ АЮУЛГҮЙ СЕРВЕРҮҮД болон/ЭСВЭЛ ТЭНД ХАДГАЛСАН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БА/ЭСВЭЛ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ЗӨВШӨӨРӨГӨӨГҮЙ ЭРХЛЭХ, АШИГЛАХ; (IV) АЛИВАА ГУРАВДАГЧ ТАЛААР МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭР БУЮУ ҮЙЛЧИЛГЭЭР ДАМЖУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ АЛДАА, ВИРУС, ТРОЯН МОРЬ ЭСВЭЛ ТИЙМ ЗҮЙЛ; БОЛОН/ЭСВЭЛ (V) Агуулгад гарсан аливаа алдаа, эсхүл нийтэлсэн, и-мэйлээр илгээсэн, дамжуулсан, БУСАД ҮЗҮҮЛСЭН АГУУЛГЫГ АШИГЛСАНЫ үр дүнд үүссэн аливаа төрлийн алдагдал, эвдрэл. PETREADER.NET НЬ БУСАД WYPERBANKER , БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ, HYPERBANNERVIT AD ORGANCE ОРУУЛГААР ДАМЖУУЛЖ ГУРАВДАГЧ ТАЛЫН СУРТАЛЧИЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХГҮЙ, БАТАЛГААЖУУЛАХГҮЙ, ХАРИУЦЛАГА ХИЙХГҮЙ. ТА БОЛОН ГУРАВДААГЧ ХЭЛНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХООРОНД ХООРОНД хийгдэх аливаа гүйлгээг ХЯНАЛТ ХИЙХИЙГ ТАЛ БУЮУ ЯМАР ч хамаагүй ХАРИУЦЛАНА. БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭИЙГ ДУНД ОРЧИНГЭЭР ЭСВЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ ХЭРЭГТЭЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ТА ӨӨРИЙНХӨӨ ҮЗҮҮЛЭЛТ, БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БАЙХ ХЭРЭГТЭЙ.

11. Хариуцлагын хязгаарлалт.

ЯМАР ч тохиолдолд PETREADER.NET, ТҮҮНИЙ АЖИЛЛАГАА, ЗАХИРЛ, АЖИЛЛАГАА, ТОГТОЛЦОГЧИД ТАНЫ ӨМНӨ ШУУД, ШУУД БУС, САНАМЖИЙН, ТУСГАЙ, ШИЙТГЭЛИЙН ЭСВЭЛ ҮРГЭЛЖЛЭГЧ ХЭРЭГЛЭЛИЙН ХАРИУЦЛАГА ХАРИУЦАХГҮЙ. АГУУЛГЫН БУРУУ; (II) ТА МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭЖ, АШИГЛАСАН НЬ ҮР ДҮНГҮЙ БАЙГАЛИЙН ХУВИЙН ГЭМТЭЛ, ХӨРӨНГИЙН ХОХИРОЛ; (III) МАНАЙ АЮУЛГҮЙ СЕРВЕРҮҮД болон/ЭСВЭЛ ТЭНД ХАДГАЛСАН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БА/ЭСВЭЛ САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛИЙГ ЗӨВШӨӨРӨГӨӨГҮЙ ХАНДАХ ЭСВЭЛ АШИГЛАХ; (IV) МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭР БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ДАМЖУУЛАХ ЯМАР БҮХ ТАВДАЛ, ЗОГСОЛТ; (IV) ГУРАВДААГЧ ТАЛААР МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭРЭЭР ДАМЖУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ АЛДАА, ВИРУС, ТРОЯН МОРЬ ЭСВЭЛ ТИЙМ ЗҮЙЛ; БОЛОН/ЭСВЭЛ (V) ТА НИЙТЛЭГДСЭН, ЭМЭЭД ИЛГЭЭСЭН, ДАМЖУУЛСАН ЭСВЭЛ БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАСАН АГУУЛГЫГ АШИГЛСАНЫ ҮР ДҮНГЭЭР АЖИЛЛАСАН АРГАЛТЫН АЛДАА, ОРХИГДОЛТОЙ. , ГЭРЭЭ, ЗҮҮЛЭГ, БУСАД ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛ, ИЙМ ХОХИРОЛ ҮҮСЭХ БОЛОМЖИЙГ КОМПАНИЙГ ЗӨВЛӨГДӨГ ҮҮ, ҮГҮЙ БАЙНА. ХАРИУЦЛАГЫН ДЭЭР ДУРСАН ХЯЗГААРЛАЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИЛЦАХ ГАЗРЫН ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ХАМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛЧИЛНЭ. ТА PETREADER.NET НЬ ХАРИУЦЛАГА ХАРИУЦЛАГА ХИЙХГҮЙ БАЙХГҮЙ ГУРАВДАГЧ ХҮНИЙГ ГҮЙЦЭТГСЭН, ДОРОМЖЛОХ ЭСВЭЛ ХУУЛЬ БУС ЗҮЙЛС, ХЭРЭГВИРОМЕНТРАФИНГ ЭСВЭЛ ХЭРЭГЛЭХ ЭРСДЛИЙГ ТА ХҮЛЭЭЖ БАЙНА. ЭНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ ДЭЭР PETREADER.NET-ИЙН НИЙТ ХАРИУЦЛАГА ТАНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАХАД ТӨЛСӨН ТӨЛБӨРӨӨ ДЭЭР ҮҮСЭХГҮЙ.

12. Амазоны татгалзал.

Бид Amazon.com ХХК болон харьяа сайтуудтай холбогдон төлбөр олох боломжийг олгох зорилготой харьяа сурталчилгааны хөтөлбөр болох Амазон Сервис ХХК-ийн Associates Program-ийн оролцогч юм.

13 дугаартай. Хохирлыг нөхөн төлүүлэх.

Холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд та petreader.net, түүний ажилтан, захирал, ажилтан, төлөөлөгчдийг аливаа нэхэмжлэл, хохирол, үүрэг, алдагдал, хариуцлага, зардал, өр төлбөрөөс хамгаалах, нөхөн төлөх, гэм хоргүй байлгахыг зөвшөөрч байна. болон дараахаас үүсэх зардал (түүний дотор өмгөөлөгчийн хураамжийг оруулаад үүгээр хязгаарлагдахгүй): (I) таны Үйлчилгээг ашиглах, хандах; (II) эдгээр үйлчилгээний нөхцлийн аль нэг нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд; (III) таны гуравдагч этгээдийн эрх, түүний дотор зохиогчийн эрх, өмч хөрөнгө, хувийн нууцын эрхийг хязгаарлахгүйгээр зөрчсөн; эсвэл (IV) таны контент гуравдагч этгээдэд хохирол учруулсан гэсэн аливаа нэхэмжлэл. Энэхүү хамгаалалт болон хохирлыг барагдуулах үүрэг нь эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөл болон таны Үйлчилгээг ашигласнаар үлдэнэ.

14. Үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх чадвар.

Та өөрийгөө 18-аас дээш настай, эсвэл насанд хүрээгүй, эсвэл хууль ёсны эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлтэй гэдгээ баталж, заасан нөхцөл, болзол, үүрэг, нотлох баримт, мэдэгдэл, баталгааг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой бөгөөд чадвартай гэдгээ баталж байна. эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг дагаж мөрдөх, эдгээр үйлчилгээний нөхцөлийг дагаж мөрдөх. Ямар ч тохиолдолд энэ үйлчилгээ нь 13-аас доош насны хүүхдэд зориулагдаагүй тул та өөрийгөө 13-аас дээш настай гэдгээ баталж байна. Хэрэв та 13-аас доош настай бол уг үйлчилгээг бүү ашиглаарай. Ямар вэб сайт танд тохирох талаар эцэг эхтэйгээ ярилц.

15. Даалгавар.

Эдгээр Үйлчилгээний Нөхцөлүүд болон үүгээр олгогдсон аливаа эрх, лицензийг та бусдад шилжүүлж, бусдад олгохгүй, харин petreader.net-ээс хязгаарлалтгүйгээр хуваарилж болно.

16. Холбоо барих мэдээлэл.

Хэрэв танд эдгээр үйлчилгээний нөхцөлтэй холбоотой асуулт байвал бидэн рүү имэйлээр илгээж болно [имэйлээр хамгаалагдсан]